Política de Privacidad

 
creusimatgeiso.cat, creus.cat i creus-hifi.com són dominis d’Internet titularitat de Creus Electrònica de Consum, S.L., CIF B60040854, C/ Torres i Bages, 2A, Local 4, 08201 Sabadell (Barcelona).
 
Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Creus Electrònica de Consum, S.L., que ha confeccionat aquest lloc web amb cura i de bona fe. Tot i així, Creus Electrònica de Consum no pot garantir la completa veracitat, exactitut, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels continguts, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que poguéssin resultar de l’ús o de la presa de decisions en funció d’aquests.
 
Tanmateix, Creus Electrónica de Consum, S.L. eximeix tota responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació continguda en aquest Web. Cada usuari és exclusivament responsable de les conseqüències que pot comportar l’ús que en faci.
 
El Web pot contenir enllaços a altres pàgines o llocs Web per un propòsit informatiu, la qual cosa no implica de cap manera la responsabilitat o aprobació de Creus Electrònica de Consum sobre els seus continguts.
 
 

Política de Privacitat

 

Creus Electrònica de Consum S.L. és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Creus Electrònica de Consum S.L. mitjançant un correu electrònic a l’adreça creus@creusimatgeiso.cat o correu postal a C/Torras i Bages, 2A Local 4 Sabadell (Barcelona), a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Creus Electrònica de Consum S.L.
 
Responsable del tractament de dades: integrant de l’empresa Creus Electrònica de Consum S.L. formada per Miquel Creus, amb domicili social al carrer Torras i Bages, 2A Local 4 Sabadell (Barcelona), amb NIF núm. B60040854.
 
Finalitats del tractament: gestió de la relació comercial així com gestionar l’enviament d’informació i propspecció comercial sobre els productes i serveis de Creus Electrònica de Consum S.L. garantint l’enviament documental de factures, albarans o altra informació privada associada a l’usuari o client.
 
Legitimació: consentiment implícit de l’interessat.
 
Licitud del tractament: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte o en interès legítim de Creus Electrònica de Consum S.L. per al cas de dades de contacte de persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica.
 
Destinataris de les seves dades: les seves dades personals són susceptibles de transferència als integrants de Creus Electrònica de Consum S.L. i terceres empreses proveïdors de serveis de màrqueting com MailChimp, Google Analytics o empreses similars.
 
Els seus drets: pot exercir a qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i altres drets legalment establerts enviant un correu electrònic i exposant el seu cas a creus@creusimatgeiso.cat.
 
Si requereix de qualsevol aclariment en relació amb la informació proporcionada en la present comunicat pot contactar amb creus@creusimatgeiso.cat.

 

loading...